Hanna Koćka-Krenz, SMS pod numer 4320 o treści PS105 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Archeolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Instytutu Archeologii UAM.

Specjalizuje się w historii wczesnego średniowiecza oraz budowli obronnych w Wielkopolsce. Prowadziła wieloletnie badania terenowe w zespole osadniczym w Górze (w pobliżu Poznania) oraz na terenie Ostrowa Tumskiego. Dzięki odkryciu tam rezydencji pierwszych Piastów miała realny wpływ na wizerunek Poznania - nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej