HEPRO-Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

Projekt HEPRO powstał na bazie doświadczeń krajów skandynawskich w zakresie pozyskiwania danych o zdrowiu, warunkach, jakości i stylu życia mieszkańców i objął swym zasięgiem 32 partnerów z 8 krajów Regionu Morza Bałtyckiego, tj.: Danię, Norwegię, Finlandię, Szwecję, Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę. Diagnoza społeczno - ekonomiczna warunków życia mieszkańców Poznania umożliwiła porównanie z innymi partnerami oraz dała podstawę do tworzenia programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zgodnych z potrzebami poznaniaków.

Głównym celem projektu HEPRO było m.in.: opracowanie uniwersalnej, ponadgranicznej ankiety do przeprowadzenia badań społeczności lokalnych partnerów HEPRO, zebranie danych o stanie zdrowia społeczności lokalnych w jednakowy sposób w kilkunastu miastach w Regionie Morza Bałtyckiego oraz wykorzystanie danych do stworzenia profilu zdrowia społeczności lokalnej, szczególnie przydatnych dla władz samorządowych.


W trakcie realizacji projektu została wspólnie wypracowana ankieta, która zawierała pytania dotyczące szeroko pojętego zdrowia i czynników na nie wpływających takich jak: styl życia, warunki zamieszkania, środowisko pracy i otoczenie społeczne.

Efektem Projektu jest publikacja pn. "Raport z badania ankietowego HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych", zawierającego informacje na temat stanu zdrowia mieszkańców Poznania w różnych aspektach życia m.in. sytuacji socjalnej i ekonomicznej oraz stylu życia. Raport umożliwia podjęcie stosownych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców planów i przyszłych działań.

Raport

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej