I etap konsultacji społecznych projektu dokumentu zw. Planem Transportowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym".

Prezentowany dokument jest efektem przeprowadzonych badań oraz pierwszych spotkań konsultacyjnych z czerwca br. roku w ramach projektu pn. Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń
  • zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 13 listopada br. do 3 grudnia br.:

-poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza, przesyłając na adres mailowy: konsultacje@um.poznan.pl

-pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

-droga elektroniczną, logując się na stronie internetowej tutaj

Po rozpatrzeniu uwag, planujemy przeprowadzenie II etapu konsultacji społecznych (na początku roku 2014), które posłużą do opracowania ostatecznej wersji dokumentu zwanego Planem Transportowym.

Zobacz także:

www.plantap.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej