Diety przysługujące członkom komisji wyborczych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2.11.2018 r. została przekazana pierwsza transza diet za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych.
Diety dla członków komisji, którzy podpisali się na liście obecności oraz prawidłowo wypełnili oświadczenie do celów podatkowych:

  • zostały przekazane na wskazane rachunki bankowe

lub

  • będą do odbioru w placówkach Banku PKO BP

Wypłata gotówki w banku będzie możliwa na podstawie dokumentu tożsamości od 5.11.2018 r. we wszystkich placówkach Banku PKO BP. 
Listę placówek Banku PKO BP można znaleźć klikając w link: https://www.pkobp.pl/poi/
Osoby, które nie wypełniły wszystkich dokumentów proszone są o ich uzupełnienie w Urzędzie Miasta Poznania na placu Kolegiackim 17, pokój 161.
Po uzupełnieniu dokumentów będą sukcesywnie przekazywane diety.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Wypłata diet za pracę w okw

Uprzejmie informujemy, że diety za pracę w obwodowych komisjach wyborczych zostaną przekazane na podane przez Państwa numery kont bankowych do dnia 10 listopada 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z 23 sierpnia 2018 r. określiła wysokość diet przysługujących członkom komisji wyborczych.

Wysokość diet przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych wynosi:

  • 380 zł - dla przewodniczącego komisji,
  • 330 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji,
  • 300 zł - dla członka komisji.

Jeżeli w wyborach Prezydenta Miasta Poznania przeprowadzane będzie ponowne głosowanie, członkom komisji przysługiwać będą diety w połowie podanej wyżej wysokości.

Treść uchwały PKW dostępna jest tutaj.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej