Informacje o naborze

W 2019 roku wnioski o dofinansowanie składa się w terminie od dnia 4 stycznia do 15 marca tj. od wejścia w życie uchwały Nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 10302) zmieniającej Uchwałę nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2567), zmienioną uchwałą Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 8373)

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ

Informacje dotyczące programu "KAWKA BIS"

pokój nr 200 - II piętro

email:  kawka@um.poznan.pl

  1. Ewa Nowak - tel. 61 878 40 68, e-mail: ewa_nowak@um.poznan.pl
  2. Łukasz Rogal - tel. 61 878 40 61, e-mail: lukasz_rogal@um.poznan.pl
  3. Marek Bondyra - tel. 61 878 40 68, e-mail: marek_bondyra@um.poznan.pl

lub

tel. 61 878 40 53 - sekretariat

Załączniki