Trzydniowa ekoprognoza zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 przedstawiana jest w postaci map dla miasta Poznania i dla miasta Poznania na tle województwa Wielkopolskiego.

Pokazują one, jakie wartości stężeń pyłu PM10 prognozowane są w najbliższych dniach.

Z uwagi na problem przekraczania dopuszczalnych wartości stężeń pyłu PM10 w Poznaniu, chcemy zachęcić Państwa do śledzenia ekoprognoz i podejmowania bardziej świadomych decyzji dla dobra Państwa i Waszych sąsiadów.

Spalanie węgla, drewna i biomasy w indywidualnych systemach grzewczych, czyli takich, w których nie ma możliwości technicznych zainstalowania filtrów i odpylaczy, prowadzi do powstawania niskiej emisji, szczególnie przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych (brak wiatru i inwersja temperaturowa). Wtedy niska emisja zagraża najbardziej naszym sąsiadom i nam samym.

*

Ogień w kominku pomaga stworzyć miłą atmosferę w domu, zwłaszcza w długie jesienne i zimowe wieczory. Jednak dym pochodzący ze spalania drewna, wydobywający się z kominów bywa bardzo uciążliwy. Spacerując wieczorami po osiedlu domków jednorodzinnych, wyczuwamy duszący dym, drażniący układ oddychania. Wdychają go wszyscy, a mieszkający obok samolubnego sąsiada wdychają bardzo często.

*

Mapy ekoprognoz pokazują, w których dniach powinniśmy powstrzymać się, jeżeli to możliwe, przed paleniem w kominku. Warto też zadbać o to, żeby w przyszłości kupować opał dobrej jakości - w konsekwencji wszystkim to się opłaci.

Powinniśmy też przygotować się do rezygnacji z opalania paliwem stałym na rzecz innych, bardziej ekologicznych paliw.

*

Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem modelu GEM-AQ realizowana jest przez Fundację EkoPrognoza.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej