Inwestycje lokalne

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, IŻ NABÓR WNIOSKÓW PRZYJMOWANY

JEST W SPOSÓB CIĄGŁY,

PRZY CZYM WNIOSKI NA ROK 2020 NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE

DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.

Jednocześnie przypominamy, że na każdym etapie pracownicy Oddziału

pod numerami tel.: 61 878 5441, 61 878 5758, 61 878 4382, 61 878 4306,

służą wszelką pomocą.

Zapraszamy do siedziby przy ul. 3 maja 46, pokój 110, 111. 

Załączniki


Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach inicjatywy lokalnej, która została  określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  realizuje zadania polegające na budowie:

-  sieci wodociągowych,

-  sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- nawierzchni dróg i chodników ,

- oświetlenia ulicznego.