Kalendarium wydarzeń

7 MARZEC 2017 ROK

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE

WSPÓLNIE Z MIASTEM POZNAŃ ZAKOŃCZYŁA PRACE.

WSZYSTKIE ZADANIA POSIADAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE.


7 MARZEC 2017  ROK

POD PRZEWODNICTWEM ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

PANA TOMASZA LEWANDOWSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROZPATRUJĄCEJ WNIOSKI

INWESTORÓW LOKALNYCH.

KOMISJI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH 27 WNIOSKÓW

A PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU ŚRODKI TO 2 800 000,00 ZŁ


 STYCZEŃ  2017 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  w  ROKU  2017.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2017  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW