Kalendarium wydarzeń

12 MAJA 2016 ROK

Już po raz siódmy zebrała się " Kapituła Złotej Róży " działająca przy Prezydencie Miasta Poznania, i po raz kolejny był problem z wyborem kandydata do tego wyróżnienia.

Działalność mieszkańców naszego miasta jest tak intensywna,

że z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi realizujących

inwestycje w systemie współfinansowania zadań z miastem Poznań.

Z pośród przedstawionych kandydatów członkowie Kapituły wybrali jednogłośnie

Panią Czesławę Wasielewską działającą na terenie Osiedla Fabianowo.

Jako wieloletnia Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 52 w Poznaniu potrafiła w ramach wspólnych działań z miastem

wyposażyć osiedle Fabianowo w niezbędną infrastrukturę techniczną i tak zrealizowano :

Osiedle Fabianowo

- sieć gazowa - 10 000,00 mb

- kanalizacja sanitarna - 7 000,00 mb

- sieć wodociągową - 4 000,00 mb

SZANOWNA PANI CZESŁAWO WIELKIE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

Załączniki


Ponadto Kapituła wyróżniła 10 osób Srebrną Różą działających w roku 2015 na terenie miasta Poznania

1. - Anna Wołejszo - Stowarzyszenie Parandowskiego

2. - Karol Andrzejczak - Stowarzyszenie Parandowskiego

3. - Karolina Schultek - Stowarzyszenie Gajcego

4. - Joanna Spychała - Stowarzyszenie Gajcego

5. - Stanisław Dylak - Stowarzyszenie Gajcego

6. - Bożena Kaczmarek - Stowarzyszenie Fabianowo

7. - Andrzej Biegański - Stowarzyszenie Fabianowo

8. - Paulina Polowczyk - Stowarzyszenie Roztworowskiego

9. - Dariusz Kaczmarek - Stowarzyszenie Szmaragdowa

10.-Michał Skrzypczyński - Stowarzyszenie Mroźna

W imieniu Kapituły Złotej Róży -

wyróżnienia wręczał Pan JACEK JAŚKOWIAK PREZYDENT MIASTA POZNANIA

oraz PAN JANUSZ TOMCZAK  - Zastępca Przewodniczącego Kapituły Złotej Róży

Załączniki


ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNIANIA

PAN ARKADIUSZ STASICA

w imieniu Komisji Rozpatrującej Oferty inwestorów lokalnych

wręczał pisemne zapewnianie o współfinansowaniu zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniom

jako współrealizatorów zadań infrastrukturalnych.

1.  - Stowarzyszenie Bogusza

2.  - Stowarzyszenie ul. Huby Moraskie

3.  - Stowarzyszenie ul. Kopcowa,Radłowa

4.  - Stowarzyszenie ul. Gospodarska

5.  - Stowarzyszenie ul. Adamanisa

6.  - Stowarzyszenie ul. Konatkowskiej

7.  - Stowarzyszenie ul. Strzyżowska

8.  - Stowarzyszenie ul. Boya - Żeleńskiego, Fiedlera

9.  - Stowarzyszenie ul. Burszty

10.- Stowarzyszenie ul. Tucholska

11.- Stowarzyszenie ul. Podjaryszki

12.- Stowarzyszenie ul Budzisława

13.- Stowarzyszenie ul. Okolewo

14.- Stowarzyszenie ul. Gubińska

15.- Stowarzyszenie ul. Gościnna Popularna

16.- Stowarzyszenie ul. b.Strzyżowska

17.- Stowarzyszenie ul.Kotarbińskiego

18.- Stowarzyszenie Browarna

Załączniki


ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI OFICJALNEJ

KOŃCZĄC CZĘŚĆ OFICJALNĄ

PREZYDENT MIASTA POZNANIA PAN JACEK JAŚKOWIAK

ZAPROSIŁ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA DO SKORZYSTANIA

Z PRZYGOTOWANEGO POCZĘSTUNKU ORAZ DO SKORZYSTANIA

Z PORAD STOWARZYSZEŃ KOŃCZĄCYCH DZIAŁALNOŚC

MIESZKAŃCÓW KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOĆĆ W ROKU BIEŻĄCYM

Załączniki


4 MAJA 2016 ROK

Prezydent Miasta Poznania

Pan  Jacek  Jaśkowiak

zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń na coroczne spotkanie  

      rozpoczynające sezon inwestycyjny.    

                  

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku o godz.17 30

w Białej Sali Urzędu Miasta Poznania

Jednocześnie Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania przedstawi zaproszonym gościom wyróznione osoby za działalność związaną z realizacją inwestycji lokalnych.


18 KWIECIEŃ 2016 ROK

 Pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak odbyło się posiedzenie Kapituły Złotej Róży

- przedstawiona przez Pana Zbigniew Szelągowicza    - kandydatura została zaakceptowana jednogłosnie.

W trakcie spotkania powitano nowowybranego członka Kapituły - Pana Jerzego Soczkę Laureata Złotej Róży Nr 3

Ponadto zaakceptowano wyróznienia Srebrną Różą - kandydatów przedstawionych przez Rady Osiedlowe.

                  Spotkanie odbyło się pod patronatem                                      

       Prezydenta Miasta Poznania

Pana Jacka Jaśkowiaka.


Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU

OBRADUJE KAPITUŁA ZŁOTEJ RÓŻY

WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE DLA WIELOLETNICH REALIZATORÓW

INWESTYCJI LOKALYCH.

DZIAŁAJĄCA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA -  PANA JACKA JAŚKOWIAKA  - KAPITUŁA ZBIERA SIĘ JUŻ PO RAZ 7 I PRZYZNAJE WYRÓŻNIENIA CZŁONKOM STOWARZYSZEŃ WSPÓŁREALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE Z MIASTEM POZNAŃ. O WYNIKU PRACY KOMISJI POINFORMUJEMY OSOBNYM KOMUNIKATEM


KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE

WSPÓLNIE Z MIASTEM POZNAŃ ZAKOŃCZYŁA PRACE.

WSZYSTKIE ZADANIA POSIADAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE.


10 MARCA 2016 ROK

POD PRZEWODNICTWEM ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

PANA ARKADIUSZA STASICY

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROZPATRUJĘCEJ WNIOSKI

INWESTORÓW LOKALNYCH.

KOMISJI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH 29 WNIOSKÓW

A PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU ŚRODKI TO 2 800 000,OO ZŁ


 STYCZEŃ 2016 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  NA  ROK  2016.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2016  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW