Izby gospodarcze i inne organizacje na planie Dodaj obiekt - Izby gospodarcze i inne organizacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

Opis

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska reprezentuje pracodawców z terenu wielkopolski w kontaktach z organami władzy państwowej oraz władzy samorządowej jak też wspiera inicjatywy działąń na rzecz prywatnej działaności.

Prezes/Dyrektor

Prezes Zarządu Witold Solski

Wróć do listy