Jak dołączyć do projektu?

Do realizacji projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej" można włączyć się na każdym etapie, zgłaszając swoją ofertę do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46:

p. Marta Czaińska - stanowisko ds. koordynacji programów polityki rodzinnej
e-mail: krd@um.poznan.pl
tel. + 48 61 878 48 09

Zapraszamy każdą instytucję, jednostkę i firmę, która zechce przygotować ofertę dla rodzin wielodzietnych a tym samym włączyć się w realizację projektu.