Kalendarium działań

2 kwietnia 2015 - powołanie międzywydziałowego Zespołu zadaniowego do sprawy utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto, któremu przewodniczy Miejski Konserwator Zabytków

15 marca 2016 - przyjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały Nr XXVI/370/VII/2016 w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto"

20 czerwca 2017 r. - spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców na temat przygotowywanej uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego    

21 czerwca - 14 lipca 2017 - zbieranie wniosków do projektu uchwały         

sierpień/wrzesień 2017 - rozpatrzenie wniosków  

październik/listopad 2017 - konsultacje społeczne:

  • 15 września 2017 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 649/2017/P w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare  Miasto".
  • 17 października 2017 - I spotkanie konsultacyjne
  • 21 października 2017 - warsztaty projektowe w Galerii Miejskiej "Arsenał"
  • 4-5 listopada 2017 - ustawienie punktu informacyjnego na Starym Rynku
  • 4 listopada 2017 - spacer po Starym Mieście z udziałem pracowników Biura MKZ
  • 6 listopada 2017 - II spotkanie konsultacyjne
  • 15 listopada 2017 - termin składania opinii na temat projektu uchwały
  • 23 listopada 2017 - inauguracja wystawy (do 15 grudnia)

29 grudnia 2017 - po rozpatrzeniu opinii skierowanie projektu uchwały do Biura Rady Miasta

11 stycznia 2018 - uzyskanie opinii WWKZ

27 lutego 2018 - przyjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie utworzenia "Park Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu

8 marca 2018 - publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

13 września 2018 - spotkanie otwierające kampanię promocyjno-informacyjną

11 października 2018 - spacer po Parku Kulturowym Stare Miasto

20 listopada 2018 - spotkanie z Filipem Springerem

Załączniki