Kazimiera Iłłakowiczówna, SMS pod numer 4320 o treści PS103 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Należała do najwybitniejszych postaci życia literackiego Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Jako autorka ponad 30 tomików wierszy otrzymała ponad 15 różnego rodzaju nagród, m.in. miasta Wilno czy miasta Poznania.

Studia odbyła w Krakowie, badając tajniki filologii polskiej i angielskiej. W czasie I wojny światowej służyła jako sanitariuszka na froncie wschodnim, a po odrodzeniu Polski rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1926-1935 sprawowała funkcję sekretarki Józefa Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej pracowała dla rządu na uchodźctwie. Po wojnie, aż do śmierci mieszkała w Poznaniu, gdzie interesowała się Kołem Młodych istniejącym przy Związku Literatów Polskich i patronowała grupie poetyckiej "Wierzbak".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej