KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

 1. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych,
 2. Fundacja Bezlik,
 3. Fundacja Akceptacja,
 4. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne,
 5. Centrum PISOP,
 6. Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty,
 7. Stowarzyszenie Reformowanych Katolików,
 8. Stowarzyszenie Lepszy Świat,
 9. Fundacja Tęczowe Rodziny,
 10. Europejski Instytut Mediacji,
 11. Fundacja Niesztuka,
 12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA,
 13. Fundacja mamy Głos,
 14. Fundacja Oni,
 15. Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

 • Aktualnie wyświetlana strona - KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom
 • Posiedzenia KDO