Kilka słów o energii w miastach

Postęp cywilizacyjny sprawia, że coraz więcej korzystamy z energii. Wśród największych konsumentów energii są..  miasta.

W skali europejskiej zużywają jej aż 80%, co wiąże się z dużymi kosztami ponoszonymi przez ich mieszkańców.

Na podstawie przeprowadzonych badań w 2011 roku oceniono, że w budżetach miast i gmin koszty energii elektrycznej wynoszą średnio około 82 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Drugie tyle samorząd przeznacza na pokrycie kosztów ciepła. Znając liczbę mieszkańców danej gminy w prosty sposób możemy ocenić ponoszone przez nią koszty na energię. A że koszty są coraz większe, to coraz większą się temu przykłada uwagę.

Biorąc powyższe pod uwagę bardzo ważne są działania samorządów związane z rozsądnym gospodarowaniem energią. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w tym zakresie. Promowane jest oszczędne i efektywne korzystanie z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w jakim żyjemy. Sama zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5% do 15%, a inwestycje w oszczędne technologie mogą zwrócić się już po kilku latach.