Konstancja Swinarska, SMS pod numer 4320 o treści PS108 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Polska pedagog, działaczka oświatowa, założycielka i organizatorka szkół.

Urodziła się w 1892 r. Skończyła Seminarium Nauczycielskie Sióstr Urszuanek we Wrocławiu. Studiowała geografię i geologię oraz język francuski i język angielski. Zdobyła tytuł naukowy doktora fakultetu filozoficznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozpoczęła studia na Wszechnicy Piastowskiej.

Działała w poznańskiej edukacji. Była współzałożycielką i wieloletnią nauczycielką Państwowej Uczelni im. Dąbrówki, organizatorką i pierwszą dyrektorką Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej oraz nauczycielką w Liceum im. Adama Mickiewicza. Przewodniczyła Komisji Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczych województwa poznańskiego. Społecznie nauczała i przygotowywała do matur dzieci niewidome. W czasie II wojny światowej organizowała tajne nauczanie. Po wojnie została odwołana ze stanowiska dyrektorki Państwowego Liceum im. Klaudyny Potockiej. Zmarła w 1982 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej