Konsultacje społeczne dotyczące budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka wraz z bezkolizyjnym przejazdem oraz przejściem pod linią kolejową E20

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące budowy zintegrowanego węzła transportowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Poznania oraz gminy Komorniki z planowanymi rozwiązaniami oraz poznanie ich opinii i uwag do założeń koncepcji. 

Konsultacje potrwają od 24 sierpnia do 15 września 2017 r.

W okresie od 24 sierpnia do 15 września 2017 r. wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi lub wnioski drogą elektroniczną na adres: grunwaldzka@zdm.poznan.pl.

W środę, 6 września 2017 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu odbędzie się natomiast spotkanie z mieszkańcami, w którym udział wezmą przedstawiciele ZDM, Urzędu Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich, Zarządu Dróg Powiatowych oraz gminy Komorniki.

Opis oraz wizualizacje koncepcji inwestycji wraz z planem sytuacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej ZDM, w zakładce Projekty drogowe TUTAJ oraz dostępne są poniżej.

Obecnie w rejonie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z linią kolejową E20 Warszawa - Berlin brakuje integracji transportu zbiorowego, a często zamykany przejazd kolejowy generuje utrudnienia w ruchu pojazdów. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których zatrzymuje się 35, a przejazd zamykany jest średnio co 15 minut. Przystanki autobusowe po obu stronach torów są położone w odległości od 100 do 200m od stacji Poznań Junikowo, a z uwagi na natężenie ruchu pociągów czas przejazdu między nimi ulega znacznemu wydłużeniu.

W związku z tym Miasto Poznań wraz z gminą Komorniki i Starostwem Powiatowym w Poznaniu podjęło działania zmierzające do stworzenia w tym miejscu zintegrowanego węzła transportowego.

Zakres projektowy inwestycji obejmuje przebudowę fragmentu ul. Grunwaldzkiej wraz z bezkolizyjnym przejazdem i przejściem pod linią kolejową E20. Polegać ona będzie na budowie układu drogowego wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej oraz funkcjonalnym połączeniu z ul. Piwoniową i Szarotkową. Projekt uwzględniać będzie budowę wiaduktu kolejowego wraz z konstrukcjami oporowymi w obrębie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Po stronie Poznania powstanie kładka dla pieszych. Ciągi piesze tunelu zostaną skomunikowane z układem naziemnym za pomocą schodów i wind.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo, po stronie gminy Komorniki zaprojektowana zostanie infrastruktura autobusowa umożliwiająca szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi".

Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" o szacunkowej liczbie 238 miejsc postojowych. Projekt obejmować będzie również podziemną i naziemną infrastrukturę drogową wraz z sygnalizacją świetlną, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, oznakowaniem poziomym i pionowym.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem przyjętej koncepcji oraz dołączonymi materiałami graficznymi oraz przesyłania uwag do ZDM na wskazany powyżej adres mailowy konsultacji.

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu z mieszkańcami, które oprócz części informacyjnej będzie miało również charakter warsztatowy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej