Konsultacje społeczne dotyczące propozycji wytycznych programowych do konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących przedstawienia propozycji wytycznych programowych (Zwięzłego Dokumentu) do planowanego konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i pomysłów społeczności lokalnej: mieszkańców, kupców, instytucji społeczno - kulturalnych dotyczących wytycznych programowych Zwięzłego Dokumentu do planowanego konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego.

Konsultacje będą polegać  w szczególności na :

1) organizacji spotkania konsultacyjnego, podczas którego zostaną zaprezentowane wytyczne programowe Zwięzłego Dokumentu.

2) zebraniu uwag i pomysłów społeczności lokalnej dotyczących wytycznych programowych Zwięzłego Dokumentu,

3) badaniach opartych na ankiecie internetowej.

Proces konsultacyjny zakończy się 16 grudnia 2015 r.

W środę, 02 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne służące zaprezentowaniu wytycznych programowych Zwięzłego Dokumentu do planowanego konkursu w sprawie  modernizacji Rynku Łazarskiego, na które serdecznie zapraszamy.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, zwłaszcza Osiedla Św. Łazarz, kupców handlujących na Rynku Łazarskim, organizacji społecznych, kulturalnych działających na terenie Osiedla, przedstawicieli Rady Osiedla Św. Łazarz.

Pisemne uwagi i propozycje dotyczące wytycznych programowych (Zwięzłego Dokumentu) można składać:

  • listownie na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
  • drogą elektroniczną na adres: kp@um.poznan.pl,

w terminie od 03 do 16 grudnia 2015 r.

Informacji i wyjaśnień związanych z wytycznymi programowymi (Zwięzłym Dokumentem) do planowanego konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego udzielać będzie Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w dniach od 03 do 16 grudnia 2015 r. w godzinach 7.30 - 15.30 przy pl. Kolegiackim 17, pok 407 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 61 878 45 12/13

W dniach od 03 do 16 grudnia 2015 r. zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej mającej na celu zebranie informacji i opinii dotyczącej aktualnego korzystania z Rynku Łazarskiego oraz preferowanych kierunków jego modernizacji.

Ankieta internetowa dostępna będzie na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja oraz rynek.geoankieta.pl

Seredecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, zapoznania się z wytycznymi programowymi Zwięzłego Dokumentu i wyrażania swojej opini w ankiecie internetowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej