Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia  programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016 - 2020".

Konsultacji podlegać będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Proordzinna dla Miasta Poznania na lata 2016 - 2020",  w tym w szczególności kierunki działań, które będą realizowane do 2020 r. przez Miasto Poznań, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla rodzin w Poznaniu oraz stworzenia przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców odnośnie projektu uchwały.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 18 rok życia.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały, będącego przedmiotem konsultacji można składać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową na adres: wziss@um.poznan.pl, w terminie od 1 do 16 czerwca 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016 - 2020".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej