Zapraszamy od 7 do 21 grudnia 2015 r. do udziału w konsultacjach dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli, określających organizację i zakres ich działania.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców miasta z projektami statutów osiedli i poznanie ich opinii.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców miasta Poznania.

Projekty statutów będą wyłożone do wglądu w dniach 7, 14 i 21 grudnia 2015 r. w godzinach od 7:30 do 17:00, w dniach 1-4; 8-11 i 15-18 grudnia 2015 r. w godzinach od 7:30 do 15:30:

  • w holu Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17,
  • w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, pok. 105 i 107,
  • w oddziałach Wydziału:

       - ul. Słowackiego 22, pok. 150,

       - ul. Gronowa 20, pok. 321,

       - ul. Czarnieckiego 5, pok. 4,

       - os. Bohaterów II Wojny Światowej 36a, pok. 9,

       - ul. Matejki 50, pok. 219.

Informacje dot. projektów statutów będzie można uzyskać pod wskazanymi wyżej adresami siedzib Wydziału oraz jego Oddziałów, a także telefonicznie pod numerami: 61 878 4168 lub 61 878 4319.

Pisemne opinie, uwagi i propozycje do projektu statutu można składać w terminie od 7 do 21 grudnia 2015 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: wjpm@um.poznan.pl,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
  • osobiście w wyżej podanej siedzibie Wydziału lub siedzibach jego Oddziałów.

 Aktualnie obowiązujące statuty dostępne pod adresem - http://www.poznan.pl/osiedla

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej