URZĄD MIASTA POZNANIA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ODDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

UL. 3 MAJA 46

61-728 POZNAŃ

I PIĘTRO POK. 110, 111

                                                                                                                                    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

1. tel. 61 878 5441

2. tel. 61 878 5575

3. tel. 61 878 5758

4. tel. 61 878 4382

5. tel. 61 878 4306

e-mail: gk@um.poznan.pl