Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Marta Mazurek

Pl. Kolegiacki 17, II piętro, pok. 217

Tel.: 61 878 5175

email: marta_mazurek@um.poznan.pl

lub przez sekretariat Gabinetu Prezydenta: 61 878 5293