Krystyna Wechmann, SMS pod numer 4320 o treści PR9 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Prezeska Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", skutecznie wspiera kobiety dotknięte nowotworem

Bez niej wiele osób zmagających się z rakiem nie otrzymałoby niezbędnej pomocy.

W wieku 39 lat dowiedziała się, że ma raka piersi. Założyła w Poznaniu klub Amazonek, by wokół niego skupiać kobiety, które tak jak ona dotknięte zostały chorobą nowotworową piersi. W1997 roku otrzymała tytuł "Kobiety Roku" nadany przez Business Professional Women Club w Poznaniu. Trzy lata później została Wielkopolanką Roku w plebiscycie Radia Merkury.

Krystyna Wechamnn jest niezwykle aktywną osobą, której godne podziwu zaangażowanie na rzecz Amazonek trwa od lat. Bierze udział w kreowaniu prawa, standardów i norm dotyczących wsparcia i opieki dla osób dotkniętych nowotworem. Udowadnia, że każda z kobiet może żyć pełnią życia, bez względu na ograniczenia, które przynosi los.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej