Kultura fizyczna i turystyka

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 59 675 483 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,

- Poznańskie Ośrodki Sport i Rekreacji,

- Wydział Oświaty (w zakresie animatorów boisk "Orlik 2012"),

- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie prac koncepcyjno-projektowych),

- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Projekt budżetu w ramach wydatków bieżących zakłada m.in.:

-        zwiększenie środków na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w poznańskich klubach sportowych w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu. Zaplanowano zajęcia w 38 dyscyplinach sportowych, w tym po raz pierwszy zajęcia z hokeja na lodzie dziewcząt oraz narciarstwa alpejskiego, jak również zwiększenie liczby dzieci w poszczególnych sekcjach, w tym m.in. w zajęciach z piłki wodnej w Klubie Sportowym Waterpolo oraz sekcji judo w Organizacji Środowiskowej AZS. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyć będzie ponad 5.000 młodych sportowców,

-        zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (o 2,00 %, do wysokości 21.538.000 zł) m.in. w związku z utrzymaniem nowopowstałych obiektów kompleksu Golęcin oraz regulacją wynagrodzeń o 3 %.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się dofinansowanie dużych imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in.:

-        Mistrzostwa Europy w Traithlonie,

-        Puchar Świata w Wioślarstwie,

-        Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP "Poznań Open",

-        Akademickie Mistrzostwa Świata w wioślarstwie,

-        Międzynarodowy Amatorski Wyścig Kolarski UCI Bike Challenge.

Ponadto w ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się dofinansowanie m.in.:

-        organizacji stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych m.in. z siatkówki, szermierki, kolarstwa tandemowego oraz bocci, w których będzie uczestniczyć około 600 osób tygodniowo,

-        imprez krajoznawczych dla mieszkańców, organizowane będą m.in. rajdy rowerowe, rowerowo - piesze, wycieczki po Poznaniu, spływy kajakowe i rajdy samochodowe, w których uczestniczyć będzie około 3.700 mieszkańców.

Podobnie jak w roku 2015 zostaną przyznawane nagrody, wyróżnienia oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z: Uchwałą Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora, Uchwałą Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców oraz Uchwałą Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych o 69,3 % wynika z zaplanowania na rok 2016 wyższych środków na inwestycje oraz modernizacje infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, w tym dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji o 80 %.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej