ŁADNE RZECZY - PES

Pracownia Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy" mieści się na ul. Św. Marcin 57.

Zapraszamy w jej progi zarówno podmioty ekonomii społecznej - organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, spółki non profit - jak i mieszkańców.

Co się będzie działo w Pracowni:

 • prezentacja produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej
 • informowanie i działania edukacyjne, a także spotkania, warsztaty i seminaria poświęcone tematowi ekonomii społecznej,
 • spotkania z osobami pracującymi w sektorze ekonomii społecznej,
 • wydarzenia pozwalające na nawiązywanie kontaktów sektora ekonomii społecznej z biznesem,
 • spotkania z uczniami ze szkół biorących udział w projekcie,
 • wizyty studyjne
 • i dużo, dużo więcej...

 • godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 16.00
 • dodatkowe wydarzenia poza godzinami otwarcia ustalane na bieżąco
 • pełna informacja o działaniach Pracowni profilu FB:
 • https://www.facebook.com/ladnerzeczypes/
 • kontakt mailowy: malgorzata_cieslak@um.poznan.pl, renata_lewicka@um.poznan.pl

Pracownia powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", którego celem jest wzrost znaczenia Ekonomii Społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta Poznania.
Projekt realizowany jest w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego" na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.