Lokale wyborcze - zmiany

Zmiany w granicach stałych obwodów głosowania spowodowały także konieczność zmian siedzib lokali wyborczych (siedzib obwodowych komisji wyborczych), które najczęściej zlokalizowane są w budynkach zajmowanych przez miejskie jednostki organizacyjne (np. placówki oświatowe) i w miarę możliwości usytuowane w granicach obszaru stałego obwodu głosowania.

Co najmniej 1/5 lokali wyborczych spełnia wymagania dostosowania do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wszystkie zmiany dotyczące granic obowodów oraz lokali wyborczych zostały skonsultowane z właściwym jednostkom pomocniczym miasta - osiedlami.

Uchwała nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 8 stycznia 2013 r. oraz uchwały zmieniające (uchwała nr LXV/1029/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 8 kwietnia 2014 r., uchwała nr LXXIII/1139/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r., uchwała nr IX/64/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 24 marca 2015 r., uchwała nr XV/139/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2015 r. oraz uchwała nr XVI/163/VII/2015 z 8 września 2015 r.) wraz z załącznikami w wersji elektronicznej dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.