Małe granty 2017 na współpracę z miastami partnerskimi

Małe granty na współpracę z miastami partnerskimi w 2017 roku

W 2017 r. Prezydent Miasta Poznania przyznał na współpracę z miastami partnerskimi 12 "małych grantów", czyli dotacji przyznawanych w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na łączną kwotę 100 tys. zł. Wymierną korzyścią jest zwiększenie udziału mieszkańców, zwłaszcza młodzieży, w wymianach kulturalnych, sportowych czy naukowych z miastami partnerskimi Poznania.

Oto lista zrealizowanych projektów:


Grant na współpracę z Assen:

"Rozwój zrównoważony i polityka energetyczna. Teoria i praktyka realizacji. Studium porównawcze Poznania i Assen"

Projekt "Rozwój zrównoważony i polityka energetyczna. Teoria i praktyka realizacji. Studium porównawcze Poznania i Assen" został zrealizowany przez Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Assen 49-osobowej grupy studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy wzięli udział w seminariach z przedstawicielami firmy Nederlandse Aardolie Maatschappij BV oraz Duurzaamheidscentrum w Assen. Pierwsza z wymienionych instytucji jest znaczącym producentem surowców energetycznych, głównie gazu ziemnego, w Holandii i jednym z czołowych dostawców tego surowca do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Natomiast Duurzaamheidscentrum Assen, czyli Centrum Zrównoważonego Rozwoju, zajmuje się popularyzacją i wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, a także edukacją w tym zakresie. W trakcie spotkań zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ramach prac dyplomowych studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prac badawczych Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Żywnościowej. Wygłoszony przez poznańskich studentów referat "Energy sectors in Poland and the Netherlands. Case study of biogas production" stał się wstępem do dyskusji i komparatywnej oceny sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii w Polsce i Holandii. Podczas spotkania w Duurzaamheidscentrum Assen studenci mieli okazję poznać od strony praktycznej realizację postulatów zrównoważonego rozwoju. Poprzez realizację zadania Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu przyczyniło się do promocji Poznania i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za granicą, zacieśnienia relacji między miastami partnerskimi Assen i Poznaniem, popularyzacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Spotkania te umożliwiły uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz problemów bezpieczeństwa energetycznego, a także ciekawą wymianę doświadczeń.


Granty na współpracę z Brnem:

"Brno Live Message"

W ramach projektu "Brno Live Message" Fundacja Ewy Johansen "Talent" zorganizowała wyjazd młodych, poznańskich tancerzy hip - hop z koordynatorem do Brna. Poznańska młodzież wzięła udział w czesko-polskiej wymianie kulturalno-edukacyjnej. Poznańscy tancerze, wraz z tancerzami z Czech, wystąpili w bibliotece miejskiej w Brnie oraz w otwartej bitwie tanecznej zorganizowanej przez szkołę tańca NO FEET dla wszystkich szkół tańca w Brnie. Dodatkowo przedstawiciele Poznania i Brna zostali zaproszeni do udziału w czeskim konkursie tanecznym w stylu funk.

 "Udział poznańskiej delegacji w Dniach Kultury Polskiej w Brnie"

Fundacja "TAMiTU" zrealizowała projekt "Udział poznańskiej delegacji w Dniach Kultury Polskiej w Brnie", umożliwiając licznej grupie przedstawicieli poznańskich instytucji udział w kolejnej edycji Dni Kultury Polskiej w Brnie. W projekcie udział wzięli przedstawiciele Biblioteki Raczyńskich, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Fundacji "TAMiTU", poznański zespół muzyki dawnej Lúthien Consort oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu. Uczestnicy wyjazdu wystąpili z wykładami lub programem artystycznym. Inaugurację Dni w Bibliotece Jiřího Mahena uświetniło otwarcie dwujęzycznej wystawy Biblioteki Raczyńskich pt. "Świat Dobrawy i Mieszka I" oraz koncert Lúthien Consort. Odbyło się też polsko-czeskie czytanie dla dzieci w Bibliotece im. Jiřího Mahena, połączone z prezentacją dwujęzycznych "Legend Poznania i Brna" Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Przedstawiciel Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu wygłosił wykład o dziejach i kuchni poznańskich Bambrów, przedstawiciel Zakładu Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wystąpił z odczytem poświęconym wspólnym polsko-czeskim korzeniom językowo-historycznym, a  przedstawiciel Biblioteki Raczyńskich wygłosił odczyt o Kazimierze Iłłakowiczównie. Odbyło się też spotkanie z pisarką z Brna Kateřiną Tučkovą oraz Petrem Janyšką, byłym dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami o Polsce i polskiej kuchni. 


Granty na współpracę z Hanowerem:

"SWATKA -  poznańsko - hanowerska giełda partnerstw sportowych"

W projekcie "SWATKA -  poznańsko - hanowerska giełda partnerstw sportowych", zrealizowanym przez Poznańską Akademię Rozwoju, udział wzięło 45 mieszkańców miasta Poznania w wieku od 10 do 50 lat, w tym  zawodnicy, trenerzy oraz animatorzy sportu i rekreacji ruchowej. Uczestnicy projektu wyjechali do Hanoweru, by spotkać się z tamtejszymi miłośnikami i animatorami sportu. Poznaniacy wzięli udział w zajęciach integracyjnych połączonych z nauką języka niemieckiego, w tym specjalistycznego słownictwa sportowego. Poznańska delegacja uczestniczyła też w wieczorze kultur, prezentacji i promocji miast oraz giełdzie partnerstw, w czasie której uczestnicy mieli możliwość opowiedzenia o swojej działalności oraz znalezienia partnerów do przyszłych projektów sportowych. Grupa z Poznania odwiedziła także różne obiekty sportowo-rekreacyjne, wzięła udział w spotkaniach z trenerami różnych dyscyplin sportowych oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

"Wymiana kulturalna z miastem partnerskim Hannover w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki  -  Fête de la Musique 2017"

W ramach projektu "Wymiana kulturalna z miastem partnerskim Hannover w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki  -  Fête de la Musique 2017" fundacja Good Time Foundation z Poznania zorganizowała występy poznańskiego, hardrockowego zespołu RusT na festiwalu "Międzynarodowy Dzień Muzyki Fête de la Musique 2017" w Hanowerze. Zespół zyskał wielkie uznanie publiczności, prezentując utwór przygotowany specjalnie na hanowerski festiwal. RusT wystąpił w klubie "Kulturpalast" w artystycznej dzielnicy Hannoveru oraz na głównym koncercie festiwalu, na największej scenie, znajdującej się na głównym placu Hanoweru, tj. Kröpcke. Według informacji uzyskanych przez fundację od organizatora, występ poznańskiej grupy obejrzało ok. 2-3 tys. widzów. Zespół wziął też aktywny udział w wymianie kulturalnej z zespołami z innych miast partnerskich Hanoweru, czyli Emerson Prime (Niemcy), Daniel Astles (Wielka Brytania), The Sharkettes (Francja).

"Hanowerski Brazzo Brazzone oraz Jazz Band Brno koncerty w Poznaniu"

Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego  -  Dixie Club zrealizowało projekt "Hanowerski Brazzo Brazzone oraz Jazz Band Brno koncerty w Poznaniu". Stowarzyszenie zorganizowało występy zespołów Brazzo Brazzone oraz Jazz Band Brno w ramach X Poznań Old Jazz Festivalu. Z formacją z Brna wystąpił solista Zbynek Tyrner, jeden z najbardziej rozpoznawalnych czeskich wokalistów jazzowych, śpiewających klasykę tego gatunku. Muzycy z Brazzo Brazzone wzięli udział w inauguracji festiwalu oraz paradzie nowoorleańskiej od Starego Browaru do Starego Rynku, na którym odbył się finał cyklu koncertów "Swingująca Starówka". Zespół z Hanoweru wziął też udział w koncercie galowym festiwalu w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zbynek Tyrner i Jazz Band Brno wystąpili na scenie przed Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych. Koncerty obu formacji z miast partnerskich pozwoliły na pogłębienie współpracy pomiędzy środowiskami jazzowymi Poznania, Hanoweru i Brna. Paradę nowoorleańską, koncert galowy festiwalu i koncert na Starym Rynku obejrzało kilkuset poznaniaków i gości.

"Let's dance in HANNOVER - projekt wymiany młodzieży miast partnerskich"

Był to projekt zrealizowany przez Fundację Ewy Johansen "Talent". W ramach projektu młodzi tancerze z Poznania, uprawiający 4 style tańca nowoczesnego, tj. hip - hop, popping, locking i bboying wzięli udział w kulturalno-edukacyjnej wymianie w Hanowerze.  Poznań reprezentowali laureaci międzynarodowych przeglądów i konkursów tanecznych dla młodzieży. Odbyły się wspólne warsztaty i występy tancerzy poznańskich i hanowerskich. Poznaniacy wystąpili m.in. w przeglądzie tanecznym "From the Street Battle 2017". Poprzez realizację zadania fundacja promowała Poznań jako miasto sprzyjające działaniom kulturalnym, rozwojowi i młodym talentom. Fundacja zaprosiła młodzież niemiecką do rewizyty w Poznaniu w 2018 r.

"Koncert Dixie Company i Moniki Lewis USA w Jazz Club Hannover"

Kontynuując swoją współpracę z hanowerskim środowiskiem muzycznym, Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club zrealizowało projekt "Koncert Dixie Company i Moniki Lewis USA w Jazz Club Hannover". Stowarzyszenie zorganizowało występ poznańskiego zespołu Dixie Company w renomowanym Jazz - Club Hannover. W koncercie udział wzięła też znana wokalistka Monika Lewis. Poprzez realizację projektu Stowarzyszenie promowało w Hanowerze Poznań i poznańskie kręgi muzyczne.

"Twin Cities Music Fest 2017"

Good Time Foundation zrealizowała projekt "Twin Cities Music Fest 2017". W ramach projektu fundacja zorganizowała pierwszą edycję serii koncertów mających na celu zacieśnienie przyjaźni i współpracy muzycznej między Poznaniem a Hanowerem. Fundacja zorganizowała w Poznaniu występy zespołów i artystów, którzy byli gośćmi festiwalu Fête de la Musique w Hanowerze. Celem projektu było przeniesienie klimatu hanowerskiego festiwalu do Poznania oraz promocja Fête de la Musique w Hanowerze.  


Granty na współpracę z Rennes:

"Regaty wioślarskie z okazji 150-lecia Towarzystwa Regat w Rennes"

Był to projekt Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, który zorganizował wyjazd zawodników z poznańskich klubów AZS - AWF i KW04 na międzynarodowe zawody wioślarskie i wymianę młodzieżową z okazji 150-lecia ruchu wioślarskiego w Rennes. Poznańskiej młodzieży towarzyszyły władze i kadra Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Wioślarze z Poznania wygrali w Rennes kilka biegów, z udziałem osad z Rennes i innych bretońskich miast, a także z miast partnerskich Rennes, tj. z niemieckiego Erlangen i brytyjskiego Exeter. Poznańscy sportowcy uczestniczyli też w zajęciach integracyjno-kulturalnych.

"Szkice miejskie. Rezydencja artystyczna i wystawa w Poznaniu Etiou -  rysownika z Rennes"

Fundacja Poznań - Ille et Vilaine zorganizowała rezydencję artystyczną w Poznaniu rysownika z Rennes, Etienne'a Fichaux o pseudonimie  Etiou. Artysta, reprezentujący ruch artystyczny o nazwie urban sketching, w czasie pobytu w Poznaniu rysował miejsca i sytuacje, które przyciągnęły jego uwagę. W dniu święta narodowego Francji, w Domu Bretanii odbył się wernisaż wystawy rysunków Etiou pt. "Rennes/ Poznań. Szkice miejskie", na której zaprezentowano 12 rysunków powstałych w Poznaniu oraz cykl rysunków z Rennes. Wystawę obejrzało m.in. kilka grup wycieczkowych z Francji. Następnie wystawa prezentowana była w Rennes, w kilku miejscach publicznych. Pokłosiem zadania ma być planowana w 2018 r. rezydencja artystyczna rysownika - skeczysty z Poznania w Rennes. Zadanie przyczyniło się do przyjacielskiej wymiany pomiędzy mieszkańcami Poznania i Rennes, w tym pomiędzy środowiskiem plastycznym obu miast.

"Poznań - Rennes. W tanecznym kręgu"

Był to także projekt Fundacji Poznań -  Ille et Vilaine. Fundacja zorganizowała otwarte i bezpłatne warsztaty tańców bretońskich, m.in. z Rennes i okolic. Warsztaty poprowadził Tristan Gloaguen, dyrektor stowarzyszenia kulturalnego "War'l Leur" i doświadczony nauczyciel tańców bretońskich. W warsztatach uczestniczyło blisko 60 osób. W Międzynarodowym Dniu Muzyki prowadzący i uczestnicy warsztatów zorganizowali taneczny flash mob na Starym Rynku, wykonując spontanicznie kilka tańców bretońskich i przyciągając uwagę licznych przypadkowych widzów, a także pracowników telewizji poznańskiej, którzy sfilmowali  to wydarzenie. Filmowa relacja z flash moba znalazła się na profilu facebookowym Domu Bretanii. Akcja przyczyniła się do popularyzacji tańców bretońskich i  nauki tańców ludowych, a także promocji współpracy Poznania i Rennes.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej