Miejski magazyn przeciwpowodziowy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z zadań gminy jest wyposażenie
i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Magazyn został wyposażony w latach 2003 - 2006.

Na poziomie miasta składowany jest w nim sprzęt i materiały przeznaczone do wykorzystania
w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej w ilościach pozwalających na podjęcie skutecznych działań.

Miejski magazyn przeciwpowodziowy zlokalizowany jest przy ul. Obodrzyckiej 61,
Fort II w Poznaniu, telefon kontaktowy: 694-469-574.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej