Poznan.pl BETA

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu

Informacje ogólne

Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. ) i udziela mieszkańcom Poznania bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

  • udziela porad prawnych;
  • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
  • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy) i egzekucyjne;
  • prowadzi edukację konsumencką
  • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców.

Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu jest dr Marek Janczyk.

Dr Marek Janczyk pełni także funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów będącej stałym organem opiniodawczo - doradczym Prezesa UOKiK w zakresie spraw związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego.

Wniosek o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu można przesłać listownie na adres:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

lub w formie elektronicznej: mrzk@um.poznan.pl

Porady prawne świadczone są także telefonicznie pod nr tel. 61 878 58 70

Załączniki

zamknij
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.