Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 257 (II piętro), tel. 61 878 54 55, 61 878 58 49

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2017 rok - do 30 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LXXX/940/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, zasad i trybu jej przyznawania oraz jej wysokości.
  2. Uchwała Nr VIII/65/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku poprzedzającym jej przyznanie lub za dorobek artystyczny obejmujący również okres wcześniejszy.

Załączniki