Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej- sekretariat, ul. Za  Bramką 1, pokój 14 (II piętro), tel. 61 878 56 95

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2018 rok - do 30 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Uchwała nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • Uchwałą Nr LXXX/417/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 20 kwietnia 1993 r.
  • Uchwałą Nr LXXII/561/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 r.,
  • Uchwałą Nr XII/87/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 1999 r.,
  • Uchwałą Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr VIII/64/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym, działającym w Poznaniu.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe, które znalazło swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Załączniki