Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 257 (II piętro), tel. 61 878 54 55, 61 878 58 49

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2017 rok - do 30 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania (zmieniona uchwałami Nr LXXX/417/93 z dnia 20 kwietnia 1993 r., Nr LXXII/561/II/98 z dnia 19 maja 1998 r. i Nr XII/87/III/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r.).
  2. Uchwała Nr VIII/64/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym, działającym w Poznaniu.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe, które znalazło swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Załączniki