Nagroda Sportowa Miasta Poznania oraz Stypendia Sportowe Miasta Poznania przyznawane są od 1999 roku. Od 2003 roku przyznawana jest również Nagroda Sportowa dla trenera. Nagrody przyznawane są wybitnym zawodnikom oraz trenerowi, którzy osiągnęli znaczące sukcesu na arenie krajowej i międzynarodowej, czym przyczynili się do promocji miasta Poznania.

Wyboru dokonuje 9-osobowa Kapituła złożona z przedstawicieli środowiska sportowego. Nagrody wręczane są, każdego roku, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Patronów Miasta - Piotr i Pawła, tj. 29 czerwca.