Co to są inwestycje lokalne?

Inwestycje lokalne są jedną z możliwości uzbrojenia terenu w urządzenia infrastrukturalne, poprzez zaangażowanie  i pomoc finansową mieszkańców naszego miasta. W ramach powoływanych Stowarzyszeń, mieszkańcy mogą realizować inwestycje polegające na budowie: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, drogi, chodników i oświetlenia, partycypując od 25% do 50% całych kosztów.

Jest to niezwykle cenna pomoc, gdyż ograniczone środki budżetowe  nie pozwalają na realizację wszystkich potrzeb. Współpraca ta jest konkretna i wymierna  i zawsze spotyka się z dużym zrozumieniem władz Miasta. 

Powyższy system współpracy mieszkańców z Miastem funkcjonuje od ponad 20 lat.