O poprawianiu wyglądu miasta, czyli co zrobiliśmy i co robimy, by Miasto było piękniejsze.

Piękne miasto to miasto wypełnione obecnością swoich mieszkanców. By chcieli oni spędzać czas w przestrzeni miejskiej, spacerować, robić zakupy i odpoczywać, miasto podejmuje szereg działań.

Estetyka jest jednym z narzędzi poprawiania miasta, a nie celem samym w sobie. Wraz z innymi działaniami poprawiającymi funkcjonowanie przestrzeni i budującymi ich atrakcyjność staramysię budować miasto w pełni piękne.    

Co zrobiliśmy, by miasto było piękniejsze?

  1. Rozbudowujemy i modyfikujemy system informacji miejskiej.
  2. Ograniczamy i korygujemy wygląd elementów infrastruktury.
  3. Zaktualizowaliśmy Katalog Mebli Miejskich Poznania.
  4. Określiliśmy rozwiązania dla nawierzchni chodników.
  5. Radykalnie poprawiliśmy estetykę ogródków gastronomicznych w całym mieście i stoisk z pamiątkami na Rynku.
  6. Radykalnie poprawiliśmy estetykę imprez organizowanych na Starym Rynku i na placu Wolności.
  7. Tonujemy krzykliwą kolorystykę budynków miejskich i prywatnych.
  8. Współtworzymy nowe przyjazne przestrzenie miejskie.
  9. Likwidujemy i porządkujemy reklamy oraz zaczynamy tworzyć zasady ich obecności w przestrzeni miasta.