Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 69 188 737 zł

W ramach środków na 2016 rok zaplanowano:

-        odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,

-        wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dotyczą kredytów udzielonych przez:

-        Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu - kwota poręczenia 7 787 341,00 zł)

-        Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej
w Poznaniu S.A. na cele inwestycyjne (zakup nieruchomości lokalnej dworca autobusowego przez PKS Poznań S.A. - kwota poręczenia 13 401 396,00 zł).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej