W związku z rozwojem nowoczesnego budownictwa niektórym gatunkom ptaków zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Jednym z nich jest jerzyk. Gatunek ten, (w tym również jego siedliska, gniazda i lęgi) objęty jest w Polsce ochroną gatunkową ścisłą na mocy:

  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 182),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz., 2183),
  • podlega ochronie na europejskim terytorium Państw Członkowskich, zgodnie z art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L20/7 z dnia 26.01.2010 r.).

Załączniki