Odnawialne Źródła Energii (OZE)

W ostatnich latach coraz to większe zainteresowanie wzbudzają odnawialne źródła energii (OZE). Zasoby tych źródeł nie wyczerpują się na skutek eksploatacji i odnawiają się w krótkim czasie. Główną przyczyną rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii jest ich niewyczerpywalność i proekologiczny charakter, czego nie można przypisać konwencjonalnym źródłom energii.

Obowiązek zastępowania źródeł tradycyjnych tak zwaną "zieloną energią" nakładają na Polskę również wymogi Unii Europejskiej. Do 2020 roku Polska zobowiązana jest osiągnąć 15% udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii- na rok 2014 udział ten wynosił niespełna 12%.

Należy pamiętać, że stosując OZE możemy przyczynić się do ochrony środowiska i redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie- zapobiegamy globalnemu ociepleniu.

Do odnawialnych zasobów energii należą:

  • Energia słoneczna
  • Energia wiatru
  • Energia geotermalna
  • Energia biomasy
  • Energia wody

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej