O wysokości górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Poznania decyduje Rada Miasta Poznania.

Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą RMP, stawka rynkowa za usługi świadczone w tym zakresie przez przedsiębiorców na terenie miasta Poznania nie może przekroczyć 25 zł/ m3.