Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

W Poznaniu szkolenie obronne kadry Urzędu i kadry miejskich jednostek organizacyjnych zaangażowanej w realizację zadań obronnych prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa opracował, zgodnie z "Wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego do szkolenia obronnego w województwie wielkopolskim", obejmujący okres trzech lat "Program szkolenia obronnego miasta Poznania na lata 2019-2021. Co roku opracowywane są plany szkolenia obronnego na dany rok kalendarzowy uwzględniające zapisy zawarte w trzyletnim programie, które po uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta są realizowane, a przeprowadzone szkolenia odpowiednio dokumentowane.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej