Planowanie operacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego w mieście opracowano "Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz harmonogram przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania poszczególnych stanów gotowości obronnej miasta określa część opisowa powyższego planu. Zadania ogólne zawarte w tabeli realizacji zadań operacyjnych miasta Poznania nakładają na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące podwyższania gotowości obronnej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej