Pogotowie i alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może wprowadzić na terenie Miasta Poznania pogotowie i alarm przeciwpowodziowy w zależności od stanu poziomu rzeki Warty oraz prognoz hydrologiczno - meteorologicznych. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy wprowadzane są jak i odwoływane zarządzaniem Prezydenta. W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego Prezydent może zwołać Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Z chwilą ogłoszenia stanów alarmu lub pogotowia w mieście, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania współdziała ze służbami odpowiedzialnymi za monitoring hydrometeorologiczny oraz monitoruje efekty działań przeciwpowodziowych na obszarach, gdzie występują zagrożenia powodziowe.

Stan wody na rzece Warcie w Poznaniu odczytywany jest na wodowskazie znajdującym się przy Moście Rocha, którego poziom zera wodowskazu jest usytuowany na rzędnej
49,46 n.p.m. (w związku z powyższym do stanu wody na wodowskazie dodajemy 49,46 m, aby uzyskać wysokość poziomu wody nad poziomem morza).

Podstawą do ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego jest przekroczenie stanu ostrzegawczego wody na wodowskazie dla wartości odczytu 400 cm.

Podstawą do ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego jest przekroczenie stanu alarmowego wody na wodowskazie dla wartości odczytu 500 cm.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej