Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB"

Opis

Klub zajmuje sięwspieraniem wszechstronnego rodwoju dzieci i młodzieży.

GODZINY OTWARCIA:

SEKRETARIAT: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 -1800 ZAJĘCIA MERYTORYCZNE: od poniedziałku do piątku w godz. 1300 -1930 ZAPISY DO CENTRUM: poniedziałki i środy w godz.1500 -1800 FILIA CZYNNA: od poniedziałku do piątku w godz. 1400 -1930 wtorek godz. 1500 -1700 - grupa osiedlowa

Cele

 • SPORZĄDZENIE DIAGNOZY DZIECKA I RODZINY
 • OPRACOWANIE I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU TERAPII
 • PROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJO - TERAPEUTYCZNYCH
 • PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
 • SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PRACY Z DZIECKIEM
 • PROWADZENIE ZAJĘĆ PSYCHO - EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z RODZICAMI

Formy

 • DIAGNOZA

  DIAGNOZA RELACYJNA
 • KONSULTACJE I DORADZTWO

  PSYCHOLOGICZNO - PEDEDAGOGICZNE, SOCJALNE, DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
 • PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

  ZABURZEŃ ZACHOWANIA, UZALEŻNIEŃ, PATOLOGII SPOŁECZNYCH
 • PSYCHOEDUKACJA

  TWORZENIE I REALIZOWANIE PROGRAMÓW DLA DZIECI I RODZICÓW
 • TERAPIA

  SOCJOTERAPIA, ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA, PSYCHOKINEZYTERAPIA
 • DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

  WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI, SZKOŁĄ, SĄDEM ITP
 • TRENING SPOŁECZNY I ZADANIOWY
 • ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

Prowadzone placówki

FILIA
os. Zwycięstwa 21L 61-649 Poznań
Tel. 61 820 58 13

Wróć do listy