Działania prowadzone w mieście w ramach poprawy efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej definiuje przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej jako działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii.

Miasto Poznań realizuje zadania wynikające z ustawy poprzez termomodernizację budynków, zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zmianę wzorców zachowań.

Na kolejnych stronach przedstawiono przegląd najważniejszych działań Miasta Poznań oraz innych kluczowych podmiotów z jego terenu w zakresie związanym z efektywnością energetyczną.

Przedstawione działania zostały zrealizowane jeszcze w czasie obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej