Poznański Dzień Energii

Czym jest Poznański Dzień Energii?

Jest to poznański projekt mający na celu podniesienie świadomości energetycznej lokalnej społeczności w zakresie racjonalnego i oszczędnego gospodarowanie energią, poprawą efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Po raz pierwszy został on zorganizowany w 2016r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W ramach tego wydarzenia ogłoszono konkurs plastyczny dla poznańskich szkół i przedszkoli oraz zorganiozwano rodzinny piknik edukacyjny, który odbył się przy Hali Widowiskowo - Sportowej Arena. Dzięki atrakcyjnej formule zgromadzono tłumy poznaniaków, którzy przy tej okazji miejmy nadzieję czegoś o ENERGii i jej rozsądnym wykorzystaniu się nauczyli..

Pozytywny odbiór tego projektu sprawił, że planowane są kolejne jego edycje, które mają ambicję być lepsze, ciekawsze i bardziej energetyczne, a co najważniejsze poprawić sposób wykorzystania energii w naszym mieście i być może w sąsiednich gminach..