Dodaj obiekt - Poznańskie Uczelnie

Uniwersytet Rolniczy im. Augusta Cieszkowskiego

Opis

Wydziały i ich dziekanaty

Wydział Rolniczy

Studia stacjonarne, kierunki studiów: Biotechnologia, Ochrona Środowiska

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 207

tel. 061 846 60 60

dziekrol@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek-piątek 10.00-13.00

Studia stacjonarne, kierunki studiów: Ekonomia, Rolnictwo

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 220

tel. 061 848 70 91

dziekwrl@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek-piątek. 10.00-13.00

Studia Stacjonarne, kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna

oraz Studia Niestacjonarne II stopnia, kierunek studiów: Rolnictwo

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 219

tel. 061 848 70 94

dziekwrl@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek-piątek. 10.00-13.00

Studia Niestacjonarne I i II stopnia, kierunek studiów: Ekonomia

Studia Niestacjonarne I stopnia, kierunki studiów: Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 208,

tel. 061 848 70 92

dziekrol@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek-piątek. 8.00-10.00, 13.00-15.00

Wydział Leśny

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 106, 107

tel. 061 848 70 98, 061 848 70 99

dziekles@au.poznan.pl

czynny:

studia stacjonarne: poniedziałek-piątek 9.00-12.00

studia niestacjonarne: poniedziałek-czwartek 10.00-12.00, piątek 7.00-12.00

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 119, 120

tel. 061 848 72 44, 061 848 71 04

czynny: 11.00-13.00

Wydział Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 114, 116, 117

tel. 061 848 71 01, 061 848 72 45

fax 061 848 71 02

dziekanatWTD@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek-czwartek 10.00-13.00, piątek 7.00-15.00

Wydział Ogrodniczy

ul. Wojska Polskiego 28

tel. 061 848 75 25, 061 848 70 51, 061 848 71 05

wdzogr@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek 10.00-13.00, środa, piątek 9.00-12.00

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 205, 206

tel. 061 848 70 95, 061 848 70 97

wtz_dz@au.poznan.pl

czynny:

Studia stacjonarne: poniedziałek-piątek 11.00-13.00

Studia niestacjonarne: poniedziałek-piątek 7.30-14.30

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 217

tel. 061 848 71 03

melior@au.poznan.pl

czynny:

poniedziałek 13.00-17.00, wtorek, środa 10.00-13.00, czwartek 9.00-11.00, 13.00-15.00, piątek 7.00-15.00

Rektor

prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, prof. zw

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych

830

Prorektor ds. studentów

prof. dr hab. Leszek Nogowski

Średnia liczba studentów

13000

Średbia liczba absolwentów rocznie

2100

Rektorat

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 318

tel. 061 848 70 02, 061 848 70 33

rektorat@au.poznan.pl

czynny: 7.00-15.00

Biblioteka

Biblioteka Główna

ul. Witosa 45

tel. 061 848 78 10

bgsekr@au.poznan.pl

http://bg.au.poznan.pl/

czynna

w okresie od 1.10 do 30.06: 9.00-19.00,

w okresie od 1.07 do 30.09: 9.00-15.00

Kultura fizyczna

Sala sportowa

ul. Dożynkowa 9

tel. 061 848 71 55

czynna: 8.00-20.00

KU AZS

tel. 061 846 66 27

Akademiki

ul. Piątkowska 94

Blok 3A

tel. 061 846 64 67

Blok 3B

tel. 061 846 64 75

Blok 3C

tel. 061 846 64 85

ul. Dożynkowa 9

Blok C

tel. 061 846 66 10

Blok E

tel. 061 846 66 16

"Przylesie"

ul. Wojska Polskiego 85

tel. 061 848 78 57

Liczba miejsc: 1500

Pokoje 2- i 3-osobowe. W akademiku na ul. Piątkowskiej łazienka w segmencie (dwa pokoje 2- i dwa 3-osobowe). W pozostałych akademikach łazienki na piętrach, dostęp do internetu.

Biuro Karier

Collegium Maximum

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 113

tel. 061 848 73 75

kariera@au.poznan.pl

www.au.poznan.pl/biurokarier

czynne: 8.00-16.00

Gastronomia

W budynku Akademii znajdują się cztery punkty gastronomiczne czynne: 7.00-18.00.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie budynki są wyposażone w podjazdy.

Indywidualny tryb nauczania

Student po ukończeniu pierwszych dwóch lat studiów, legitymujący się dobrymi wynikami i wykazujący ukierunkowane zainteresowania, może starać się o indywidualny plan. Program opracowuje opiekun mający co najmniej stopień dr hab. powołany przez dziekana. Podanie o ustalenie indywidualnego toku studiów składa się do Rady Wydziału.

System punktacji

Skala ocen do 5,0, a także system punktowy ECTS.

Opłaty

Powtarzanie przedmiotu: od 100 do 200 zł (w zależności od kosztochłonności).

Samorząd studencki

ul. Wojska Polskiego 28, pokój 804.

Koła naukowe

Na AR działa 14 kół naukowych, Zespół Pieśni i Tańca "Łany", Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Venator", Chór Kameralny "Coro da Camera" oraz ZSP, NZS i Ruch Nowego Życia.

Czasopisma

Miesięcznik "Wieści Akademickie"

tel. 061 848 70 82.

Stypendia socjalne

Wnioski należy składać w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych (pokój 209) do końca maja (studenci I roku do 15.09.2006 roku). Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Stypendia naukowe

Przyznawane od II roku na podstawie uzyskanej średniej (od 4,0).

Współpraca z innymi uczelniami

AR współpracuje z innymi uczelniami w kraju w ramach programu MostAR (wymiana ze wszystkimi uczelniami rolniczymi), a także z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Socrates-Erasmus (www.au.poznan.pl/socrates) oraz programu Leonardo da Vinci.

Ubezpieczenie

Nieobowiązkowe; wpłaty w dziekanatach (studenci I roku) oraz w Dziale Studiów i Spraw Studenckich (AIG, od 35 zł).

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje ranking ocen. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali przedmiotu obowiązującego na danym kierunku, mogą zdawać egzamin pisemny z jednego przedmiotu (do wyboru).

Studia płatne (rocznie)

Studia zaoczne: od 2800 zł do 3400 zł (zależnie od kierunku).

Wróć do listy