Pozostałe dokumenty związane z oc

W celu usprawnienia pracy osób odpowiedzialnych za obronę cywilną w instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych oraz społecznych organizacjach ratowniczych funkcjonujących w Poznaniu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, WZKiB  zamieszcza poniżej niektóre niezbędne dokumenty dotyczące obrony cywilnej.

W załączniku zainteresowani znajdą:

  • informację o realizacji zadań obrony cywilnej,
  • wzór Planu działania w zakresie obrony cywilnej,
  • wnioski z oceny zagrożenia czasu pokoju oraz charakterystykę zagrożeń na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  • kartę tożsamości dla personelu obrony cywilnej.

Bliższych informacji na temat dokumentacji i realizacji zadań obrony cywilnej udziela Anna Latanowicz, starszy specjalista ds. ochrony ludności, tel. (61) 8 78 50 67.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej