Prognozy długoterminowe GIOŚ

Mając na uwadze konieczność zmniejszania negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i ekosystemy oraz oszacowania możliwości osiągnięcia i utrzymania przez Polskę norm jakości powietrza określonych w prawodawstwie Unii Europejskiej, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostały wykonane długoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 oraz ozonem. Prognozy wykonane zostały dla lat 2015 i 2020.

Wyniki prognoz oraz szczegółowe założenia do ich wykonania znajdują się w raportach zamieszczonych na: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/longterm?formYear=2020&formContamination=PM10_24&show=

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej