Program ,,Dziecko pod parasolem prawa"

Program ,,Dziecko pod parasolem prawa" jest wspólnym projektem prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji w Poznaniu.

Jego celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci poprzez system ,,przyjaznych patroli" reagujących w sytuacjach zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji policji.

Realizacja projektu ma:

  • zwiększyć poziom współpracy pomiędzy Policją a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
  • zapewnić profesjonalną, interdyscyplinarną pomoc rodzinom, w których doszło do interwencji policji związanej z brakiem zapewnienia opieki nad małoletnim dzieckiem lub przemocy domowej,
  • zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki rodziców poprzez rozpoznanie i zapewnienie optymalnego dla ich potrzeb środowiska zapewniającego niezbędną opiekę (w kolejności: rodzina, rodzinne formy opieki zastępczej o charakterze interwencyjnym <pogotowie rodzinne>, placówki opiekuńczo - wychowawcze),
  • zwiększyć poziom wiedzy MOPR o funkcjonowaniu rodzin, a szczególnie małoletnich dzieci w godzinach popołudniowo - wieczornych, a w konsekwencji rozszerzyć zakres działania w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.

Głównym założeniem projektu jest powołanie i wdrożenie systemu dwuosobowych ,,przyjaznych patroli" w składzie pracownik MOPR i pracownik Sekcji Prewencji Policji, pracujących w  godzinach popołudniowo - wieczorowych (17.00 - 1.00),a więc w czasie nasilenia domowych interwencji policji. Zakłada się, że naczelną zasadą interwencji, których uczestnikami są dzieci jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

Najlepszym środowiskiem opiekuńczo - wychowawczym dla dziecka jest rodzina. Dlatego w razie pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej, do zadań patrolu należy rozpoznanie wszelkich możliwości zapewnienia dziecku opieki, z tym że priorytetowo traktuje się środowisko rodzinne (dziadkowie, dalsza rodzina - jeśli jest ono w stanie opiekę zapewnić).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej