Prowadzenie działań profilaktycznych

W sezonie kąpielowym 2014 r., Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komisariat Wodny Policji w Kiekrzu, Straż Miejska Miasta Poznania, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu Oddział w Poznaniu, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego "Mistral", POSiR w Poznaniu (kąpieliska strzeżone), realizowały zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym i uprawiającym sporty wodne na obszarach wodnych miasta Poznania.

Wyżej wymienieni zgodnie ze swoim zakresem zadań służbowych bądź w oparciu o swoje cele statutowe realizowali zadania ratownictwa wodnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Poznania (patrz dok. "Analiza zagrożeń na obszarach wodnych miasta Poznania") poprzez rowerowe patrole ratowników WOPR i RWR.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej