Prowadzenie działań profilaktycznych

Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Straż Miejska Miasta Poznania, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu Oddział w Poznaniu, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego "Mistral", POSiR w Poznaniu (kąpieliska strzeżone), realizują zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym i uprawiającym sporty wodne na obszarach wodnych miasta Poznania.

Wyżej wymienieni zgodnie ze swoim zakresem zadań służbowych bądź w oparciu o swoje cele statutowe realizują zadania ratownictwa wodnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej