Polityka równościowa Poznania na Kongresie Ruchów Miejskich - 20.05.2017 r.

W dniach 18 - 21 maja 2017 r. na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim odbył się V Kongres Ruchów Miejskich, w którym uczestniczyło ponad 300 osób z 55 miast w Polsce, a także
z Europy, które spotkały się po to, by dyskutować, inspirować, szukać rozwiązań, wymieniać się wiedzą w zakresie istotnych kwestii z dziedziny polityki miejskiej. W dyskusji, w panelu pt. "Miasta równych szans" obok Prezydenta Miasta Poznania wzięła udział pełnomocniczka PMP ds. przeciwdziałania wykluczeniom, mówiąc o polityce równościowej i jej wdrażaniu oraz uczestnicząc w wymianie dobrych praktyk w przeciwdziałaniu dyskryminacji
oraz budowaniu miasta otwartego i sprawiedliwego dla mieszkanek i mieszkańców.

Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć tutaj:

http://kongresruchowmiejskich.pl/miasto-rownych-szans-na-v-krmie/

http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/5-kongres-ruchow-miejskich-aktywisci-o-najwazniejszych-kwestiach-dla-miasta,93596.html

http://antymatrix.blog.polityka.pl/2017/05/22/ruchy-miejskie-sie-licza/

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej