Broszura informacyjno-edukacyjna szczegółowa pt. "Program KAWKA BIS - szans na ograniczanie niskiej emisji w Poznaniu" - zawiera szczegółowe informacje dotyczące programu KAWKA BIS, takie jak: cel programu, do kogo jest skierowany, wysokość dotacji, warunki jej otrzymania, okres realizacji programu, jak i gdzie złożyć wniosek, co decyduje o kolejności przyznania dotacji, itp.

Załączniki


Folder informacyjno-edukacyjny pt. "Program KAWKA BIS szansą na ograniczenie niskiej emisji w Poznaniu" zawiera podstawowe informacje dotyczące programu KAWKA BIS, takie jak: cel programu, do kogo jest skierowany, wysokość dotacji, warunki jej otrzymania, okres realizacji programu, jak i gdzie złożyć wniosek, co decyduje o kolejności przyznania dotacji, itp.

Załączniki


Strona responsywna "Atmosfera dla Poznania" jest podstawowym źródłem informacji o jakości powietrza prognozowanej i rzeczywistej na terenie Poznania, a także o zwolnieniach z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Poznania w strefie A w przypadku wystąpienia i prognozowania bardzo wysokich stężeń pyłów PM10. Prezentuje również prognozę rozkładu zanieczyszczeń na terenie Europy.

"Atmosfera dla Poznania" przedstawia:

  • trzydniową ekoprognozę stężeń pyłów PM10 na terenie Poznania oraz Województwa. Praktyczne informacje, jak należy postępować w sytuacji prognozowanych bardzo wysokich wartości stężeń pyłó PM10.
  • aktualne 1-, 8- i 24-godzinne, dobowe oraz roczne (aktualne i roczne archwalne) wyniki badań stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych odniesione do obowiązująceych polskich norm.
  • informacje o obowiązujących ulgach w opłatach za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Poznania w strefie A.
  • trzydniową prognozę rozkładu zanieczyszczeń na obszarze Europy.

Film animowany pt. "Lepsza atmosfera dla Poznania" o charakterze edukacyjno-informacyjnym pokazujący problem niskiej emisji w Poznaniu, prezentujacy, jak należy zachować się w sytuacji wysokich i bardzo wysokich stężeń pyłów PM10.


Folder informacyjno-edukacyjny pt. "Atmosfera dla Poznania" przybliża mieszkańcom możliwości uzyskania informacji o prognozowanym i aktualnym stanie jakości powietrza w Poznaniu, w woj Wielkopolskim i w Europie.

Załączniki


Folder informacyjno-edukacyjny pt. "Niska emisja - duży problem" porusza problem niskiej emisji w Poznaniu. Co to jest niska emisja, jak powstaje i jak powinniśmy postępować, żeby przyczynić się do jej zmniejszenia...

Załączniki